Mojecafe.pl
Zaloguj

Regulamin

1. Cafeart.pl jest własnością prywatną. 

2. Tematyką główną Portalu Cafeart.pl jest szeroko pojęte rękodzieło artystyczne i hand made.

3. Celem działania Portalu Cafeart.pl jest promowanie kultury i sztuki, poprzez wystawy, wernisaże, koncerty, kursy on line, współpracę z mediami, publikowanie informacji o działalności artystów, hobbystów w Internecie, współpracę z instytucjami rządowymi, pozarządowymi, społecznymi i prywatnymi oraz współpracę ze stowarzyszeniami o podobnym profilu.

4. Wszystkie treści i grafika znajdująca się w Portalu Cafeart.pl są własnością portalu Cafeart.pl. Wszystkie treści, zdjęcia, pomysły są prawnie zastrzeżone, zabrania się kopiowania i powielania wzorów, chyba, że jest zapisane inaczej.

5. W przypadku naruszenia praw autorskich Portalu, lub wykorzystania bez zgody Portalu treści, grafiki, logo, lub marki Cafeart.pl  zostaną podjęte działania drogą sądową w stosunku do osób, które naruszyły własność portalu Cafeart.pl.

6. Redaktorzy zrzekają się wszelkich praw do artykułów i kursów w Cafeart.pl na rzecz Portalu, oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie tych publikacji przez Cafeart.pl,  do reklamy Portalu, oraz innych działań marketingowych firmy.

7. Redaktorzy zgłaszając artykuł lub kurs do publikacji, orzekają o własnościach autorskich do treści i grafiki w nich zawartych, a tym samym potwierdzają iż artykuł nie jest kopią, lub wykorzystanym bez zgody innego autora materiałem.

8. Właściciel portalu Cafeart.pl może odmówić opublikowania artykułu, jeżeli będzie on naruszał czyjeś dobra osobiste, lub naruszał zasady etyki.

9. Cafeart.pl zapewnia podpisanie artykułu wskazanym przez Redaktora nickiem lub nazwiskiem.

10. Cafeart.pl zastrzega możliwość naniesienia poprawek w treści i grafice bez zgody autora publikacji, o ile uzna to za konieczne dla poprawy wrażenia i ogólnego wizerunku Portalu Cafeart.pl.

11. Dostęp do większości artykułów w Portalu Cafeart.pl jest bezpłatny, korzystać z treści w nim zawartych może każdy internauta-jeśli treść jest odpłatna, zostaniesz o tym poinformowany, nim otrzymasz dostęp do danych , które chcesz przeglądać. Do niektórych zasobów portalu dostępu chronią jednorazowe hasła, które udostępniane są po weryfikacji przez administrację portalu lub po dokonaniu wskazanej opłaty.

12. Część materiałów jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników Portalu Cafeart.pl-materiały nieodpłatne i płatne.

13. Wszelkimi formami reklamy zajmuje się dział reklamy, tam określone są warunki współpracy pomiędzy Reklamodawcą a Portalem.

14. Portal Cafeart.pl zastrzega iż wszystkie dane osobowe, w których posiadanie wejdzie pozostaną do wiadomości Portalu oraz, że nie będzie ich przekazywał osobom trzecim - co najwyżej przedstawicielom instytucji prawnych w przypadku naruszenia prawa przez użytkowników portalu. Portal korzysta z plików cookie, informacje, które zbieraja pliki cookie służą wyłącznie do zapamiętania Twoich ustawień na naszej witrynie, jeśli uważasz, że naruszamy Twoją prywatność, w każdej chwili możesz je wyłączyć w swojej przeglądarce. Jak wyłączyć pliki cokkie->zobacz->

15. Wszystkie kwestie sporne rozstrzygane będą na drodze sądowej lub w odniesieniu do odpowiednich Kodeksu Cywilnego.